Data przyjazdu:
  Data wyjazdu:
  Ilość osób dorosłych:
  Ilość dzieci do 10 lat:
  Ilość dzieci do lat 3:
  Ilość pokoi dla 1 lub 2 osób:
  Ilość pokoi rodzinnych dla 1 lub 2 osób:
  Ilość pokoi dla 2 osób:
  Ilość pokoi dla 2 lub 3 osób:
  Pokój rodzinny dla 3 lub 4 osób:

  Balkon:

  Śniadanie: TakNie

  Dodatkowe Informacje:

  Zamawiający

  Imię i nazwisko:
  Email:
  Telefon:

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez zamawiającego na wykorzystanie podanych danych osobowych, wyłącznie do realizacji powyższego zamówienia.

  Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez F.U.-H. "Plaża" zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami)


  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.U.H. „Plaża”
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – poczta@plaza-rewal.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy