Den příjezdu:
  Datum odletu:
  Počet dospělých:
  Počet dětí do 10 let:
  Počet dětí do 3 let:
  Počet pokojů pro 1 nebo 2 osoby:
  Počet rodinných pokojů pro 1 nebo 2 osoby:
  Počet pokojů pro 2 osoby:
  Počet pokojů pro 2 nebo 3 osoby:
  Rodinný pokoj pro 3 nebo 4 osoby:

  Balkón:

  Snídaně: AnoNE

  Dodatečné informace:

  Kupující

  Jméno a příjmení:
  E-mailem:
  Telefon:

  Odesláním formuláře se rovná souhlas objednatele s použitím poskytnutých osobních údajů výhradně za účelem vyřízení výše uvedené objednávky.

  Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností F.U.-H. "Pláž" v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997. o ochraně osobních údajů (sbírka zákonů z roku 1997, č. 133, pol. 883, ve znění pozdějších předpisů)

  INFORMAČNÍ DOLOŽKA
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) správcem Vašich osobních údajů je F.U.H. „Pláž“
  2) kontakt na inspektora ochrany údajů – poczta@plaza-rewal.pl
  3) Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem využívání hotelových služeb – dle čl. 6 odst 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016.
  4) příjemci Vašich osobních údajů budou pouze subjekty oprávněné získávat osobní údaje podle zákona a subjekty podílející se na poskytování služeb
  5) Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 10 let
  6) máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů
  7) máte právo podat stížnost u dozorového úřadu
  8) Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů může mít za následek odmítnutí poskytnutí služby/smlouvy