Data przyjazdu:
Data wyjazdu:
Ilość osób dorosłych:
Ilość dzieci do 10 lat:
Ilość dzieci do lat 3:
Ilość pokoi dla 1 lub 2 osób:
Ilość pokoi rodzinnych dla 1 lub 2 osób:
Ilość pokoi dla 2 osób:
Ilość pokoi dla 2 lub 3 osób:
Pokój rodzinny dla 3 lub 4 osób:

Balkon:TakNie

Śniadanie: TakNie

Dodatkowe Informacje:

Zamawiający

Imię i nazwisko:
Email:
Telefon:

Wysłanie formularza, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez zamawiającego, na wykorzystanie podanych danych osobowych, wyłącznie do realizacji powyższego zamówienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Usługi Hotelarsko - Gastonomiczne s.c. Rewal zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami)


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.U.H. „Plaża”
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – poczta@plaza-rewal.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy